Обучение по английски за деца 1-3 клас | Hi School Варна
английски за ученици 1-3 клас featured 1200x630px

Английски за деца 1 – 3 клас

Hi School курсове по английски за деца от 1 до 3 клас са разработени спрямо нуждите на учениците ни в тази възраст. Основната ни цел е да ги мотивираме да учат с желание и интерес, както и да положат стабилни основи на своята езикова грамотност, за да придобият трайни знания и умения.

Успоредното и плавно развиване на четирите езикови умения – говорене, четене, писане и слушане е залегнало във всеки един учебен час. Учебният материал е поднесен разбираемо и по достъпен за деца на тази възраст начин. 

Децата се обучават в групи с техни връстници със същото ниво на познания по езика.

В Hi School нашите малки ученици изучават английски език с помощта на:

  • интуитивен подход на ученеученици 1-3 клас
  • разнообразно и забавно съдържание с теми близки до интересите им
  • интерактивно обучение
  • занимания развиващи мисловни и социални умения
  • изключително богат набор учебни помагала
  • позитивна и сърдечна учебна среда

Учебна година по английски за деца от 1 до 3 клас

Започваме началото на месец октомври и приклюваме края на месец май/средата на юни. Занятията са два пъти седмично през деня съобразно смяната в училище или вечерни. Втората половина на месец септември имаме безплатни уводни часове. По време на тези преговорни занятия се обобщава ученото до момента и се прави плавен преход към новия учебен материал.

Поддържаме постоянна обратна връзка с родителите, защото вярваме, че процеса на обучение е пълноценен, когато участват активно и трите страни – ученик, учител и родител.

 Допълнителните безплатни програми включени при курсовете по английски за деца са:

  • Celebrate– обогатяваме езиковата и общата си култура като отбелязваме типичните за англоезичния свят празници и събития
  • Консултации– всяко дете може да се възползва от консултационни часове при нужда от допълнителна работа
  • Library– на разположение на нашите курсисти има библиотека, от която могат да заемат любима книжка
  • End of School Party– заедно организираме събитие по случай края на учебната година

За повече информация се свържете с нас.