Курсове по английски език за възрастни | Hi School
Hi School курсове по английски за възрастни 1200х630

Английски за възрастни

Общувайте свободно и уверено на английски!

Нашите курсове по английски език за възрастни са разработени за всички, които искат да комуникират свободно на езика.

В часовете по английски в Hi School се научавате да говорите, четете, пишете и разбирате английски, което Ви дава увереността да използвате езика с лекота. Учебната програма е съобразена с нивото и потребностите на курсистите.

Интерактивният метод на обучение дава възможност да учите езика чрез активно взаймодействие между всички участници. Организираме учебният процес съобразно съвременните методики и технологии в чуждоезиковото обучение. Темите са актуални, интерени и полезни за съвременния човек. Преодолявате езиковата бариера като участвате активно в дискусии и практикувате придобитите знания и умения. 

Курсове по английски за възрастни Hi School

Крайната ни цел във всяко обучение по английски за възрастни е да общувате свободно на езика и да го използвате ефективно в различни ситуации от ежедневието си.

Нашите курсове по английски за възрастни са с различна насоченост – общ английски и специализиран английски

Обученията се провеждат индивидуално, полуиндивидуално или в малка група.

На края на всяко успешно усвоено ниво получавате сертификат за владеене на английски език съгласно CEFR (Общата европейска езикова рамка).

Нашите курсисти се подготвят и успешно полагат изпити за международни сертификати по английски

Всички курсове по английски за възрастни могат да се провеждат присъствено и ОНЛАЙН.

Какво да очаквате от себе си?

Ниво А1

– разбирате и използвате познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения за конкретни нужди.
– представяте се или представяте някого. Задавате въпроси на друг човек, напр. за мястото, където живее, хората, които познава и т.н. Можете да отговоряте на подобни въпроси.
– общувате по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 

 Ниво А2

– разбирате отделни изречения и често употребявани изрази от непосредственото ви обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, работа).
– общувате по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
– описвате с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говорите по теми според преките си потребности.
 

 Ниво B1

– разбирате основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
– справяте се в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
– изразявате се просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси.
– разказвате събитие или случка, да описвате очакване или цел и да излагате накратко причини или обяснения за проект или идея.
 

 Ниво B2

 – разбирате основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност.
– общувате в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение за двете страни.
– изразявате се ясно и подробно по широк кръг от теми и изказвате мнение по различни въпроси.