IELTS курсове за сертификатна подготовка | Hi School Варна
IELTS сертификатна подготовка

IELTS

IELTS сертификатна подготовка Hi SchoolСертификатна подготовка за IELTS

IELTS (International English Language Testing System) е международен тест по английски език признат от много образователни и държавни институции, работодатели и професионални организации в цял свят. Този езиков сертификат има срок на валидност от 2 години.

IELTS се предлага в два модула – Academic и General Training.

Академичният модул се използва при кандидатстване в чужбина като се оценява дали кандидатът е готов да учи в академична среда, където учебният процес е на английски език.

General Training модул набляга на основни умения в широк социален и образователен контекст. General Training модул е подходящ за повишаващи квалификацията си, но не на академично ниво, подходящ е и с цел емиграция.

IELTS се състои от 4 секции – Listening, Reading, Writing & Speaking. Компонентите говорене и слушане са идентични и за двата модула, докато при четене и говорене има различия продиктувани от насочеността на конкретния модул.

Курсът за сертификатната подготовка за IELTS при нас включва:

 • надграждане на езиковата подготовка на необходимото ниво (В2-C1)
 • усвояване на практически умения за говорене, слушане, четене и писане
 • запознаване със структурата на изпита и критериите за оценяване
 • работа по реалния изпитен формат
 • тренировъчни изпити, които ви поставят в реална изпитна ситуация

Програмата в ниво за сертификатна подготовка за IELTS е специално разработенa спрямо структурата и спецификата на изпитa и съобразена с модула, на който ще се явите.

Hi School e оторизиран регистрационен център за IELTS към Британски съвет. При нас можете да получите информация и да се регистрирате за явяване на изпит какт и пълно съдействие във всеки един етап предгождащ достигането на крайната Ви цел.

Повече информация за IELTS, както и за институциите, които го признават, можете да получите ТУК

* * *

Mock exam IELTS

В Hi School имате възможност да направите цялостен пробен изпит  (mock exam) по формата на IELTS. Примерният тест е идентичен с реален изпит – обхваща всички компоненти на теста, времетраене и условия. Проверката и анализът на примерния тест се осъществяват от квалифицирани сертификатни преподаватели с дългогодишен опит в подготовката на международни сертификати и практически опит като изпитващи.

 • Реални изпитни условия – правите тест идентичен с формата на IELTS и спазвате времетраенето на всеки компонент;
 • Цялостен изпитен формат – обхващат се всички компоненти
  • писмена част: Listening (30 мин.), Reading (60 мин.), Writing (60 мин.)
  • устна част (Speaking) – 11-14 мин.
 • Пълен анализ на резултатите и подробна консултация за възможностите за явяване на реален изпит;
 • Крайна оценка съобразно оценъчната система на сертификатния формат на IELTS

Необходима е предварителна уговорка. Препоръчително е да се познават структурата и компонентите на изпита.

* * *

За повече информация заповядайте на място или се свържете с нас в удобно за Вас време (контактна информация).