IELTS

IELTS сертификатна подготовка Hi SchoolСертификатна подготовка за IELTS

 

IELTS (International English Language Testing Systemе международен тест по английски език признат от много образователни и държавни институции, работодатели и професионални организации в цял свят. Този езиков сертификат има срок на валидност от 2 години.

IELTS се предлага в два модула – Academic и General Training.

Академичният модул се използва при кандидатстване в чужбина като се оценява дали кандидатът е готов да учи в академична среда, където учебният процес е на английски език.

General Training модул набляга на основни умения в широк социален и образователен контекст. General Training модул е подходящ за повишаващи квалификацията си, но не на академично ниво, подходящ е и с цел емиграция.

IELTS се състои от 4 секции – Listening, Reading, Writing & Speaking. Компонентите говорене и слушане са идентични и за двата модула, докато при четене и говорене има различия продиктувани от насочеността на конкретния модул.

Повече информация за IELTS, както и за институциите, които го признават, можете да получите ТУК

В Hi School ще получите оценка на знанията си спрямо международните критериите, както и безплатна консултация за най-подходящата за Вас сертификатна подготовка. Ние ще Ви помогнем да направите правилния избор спрямо Вашите потребности.

Hi School e оторизиран регистрационен център за IELTS към Британски съвет. При нас можете да получите информация и да се регистрирате за явяване на изпит като получавате пълно съдействие във всеки един етап за достигане на крайната Ви цел.

* * *

Mock exam

В Hi School имате възможност да направите цялостен пробен изпит  (mock exam) по формата на IELTS. Примерният тест е идентичен с реален изпит – обхваща всички компоненти на теста, времетраене и условия. Проверката и анализът на примерния тест се осъществяват от квалифицирани сертификатни преподаватели с дългогодишен опит в подготовката на международни сертификати и практически опит като изпитващи.

  • Реални изпитни условия – правите тест идентичен с формата на IELTS и спазвате времетраенето на всеки компонент;
  • Цялостен изпитен формат – обхващат се всички компоненти
    • писмена част: Listening (30 мин.), Reading (60 мин.), Writing (60 мин.)
    • устна част (Speaking) – 11-14 мин.
  • Пълен анализ на резултатите и подробна консултация за възможностите за явяване на реален изпит;
  • Крайна оценка съобразно оценъчната система на сертификатния формат на IELTS

Необходима е предварителна уговорка. Препоръчително е да се познават структурата и компонентите на изпита.

 

* * * 

За повече информация заповядайте на място или се свържете с нас в удобно за Вас време (контактна информация).

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory