Подготовка за матура по английски език в Hi School Варна
матура по английски Hi School featured

Матура по английски

Държавен зрелостен изпит или матура е изпит, който се полага при завършен 12-ти клас и е задължително условие за придобиване на средно образование.

Качествената подготовка за матура по английски задължително включва два основни етапа: ефективно усвояване необходимото общо езиково ниво и детайлна работа по формата на самата матура.

Подготовка за матура по английски език

В Hi School нашите зрелостници се подготвят за успешно явяване на матура по английски като:

  • се запознават с компонентите на матурата по английски език;
  • усвояват изптини стратегии и практически навици за постигане на максимално добър резултат;
  • преговарят, затвърждават и надграждат нивото си по английски на ниво В1-В2;
  • правят множество примерни тестове за матура по английски;
  • получават реална оценказа напредъка си и индивидуални напътствия за успешно справяне с изпита.

Наблягаме на основните тематични области, които матурата засяга като човек и общество, ежедневие и свободно време, нови технологии, сфера на услуги, аз и отношенията с другите, България и светът.

Резултатът от матурата може се използва за вход във висши учебни заведения и е важно да получите максимално висока оценка, за да сте конкурентоспособни при кандидатстване в университет.

За да изготвим най-подходящата програма, всеки дванадесетокласник прави тест за определяне на нивото на владеене на езика. Диагностичният тест и консултация са безплатни като е небходима предварителна уговорка за ден и час.

***

Форматът на ДЗИ (матура по английски език) включва:

  1. Тестова част слушане с разбиране – тества уменията за разбиране на непознати текстове при слушане като се отговаря на серия въпроси
  2. Тестова част четене с разбиране – тества уменията за разбиране на непознати текстове при четене като се отговаря на серия въпроси
  3. Създаване на текст по зададена тема  – тества уменията на зрелостниците да създават текст. Включва писмен отговор на въпрос, писане на имейл, описание на човек, коментар на граждански/морален казус или др..

За повече информация се свържете с нас.