Английски за възрастни - курсове по общ английски в Hi School - Варна
Hi School курсове по английски за възрастни 1200х630

Общ английски

Курсове по общ английски за възрастни

Програмата по общ английски за възрастни е подходяща за хора, които искат да научат езика по лесен и достъпен начин. С помощта на придобитите знания и умения можете да го използвате в различни ситуации от своето ежедневие.

В рамките на обучението по английски за възрастни:

  • развивате успоредно четирите езикови умения – говорене, четене, писане и слушане.
  • акцентирате върху комуникацията – упражняваме на езика в различни ситуации от ежедневието.
  • постигате баланс между граматика, лексика, писмени и устни упражнения, които развиват всички необходими умения и ви позволяват да научите и използвате езика ефективно.
  • усвоявате учебно съдържание чрез интригуващите текстове, индивидуална работа и дискусии в малки групи, богат набор от материали за обучение (на хартиен носител и мултимедия), които правят часовете силно комуникативни и интересни.

На края на всяко успешно усвоено ниво получавате сертификат за владеене на английски език съгласно CEFR (Общата европейска езикова рамка).

Преди старта на всяко обучение нашите курсисти правят детайлен тест за определяне на ниво. Провеждаме индивидуална консултация, за да обсъдим заедно коя е най-подходящата програма на обучение съобразно ниво, потребности, крайна цел и време за подготовка.

Обученията се провеждат индивидуално, полуиндивидуално или в малка група.

Нашите курсисти се подготвят и успешно полагат изпити за международни сертификати по английски

Запишете се за безплатен тест и консултация (контактна информация). 

Всички курсове по английски за възрастни могат да се провеждат и ОНЛАЙН.

* * *

В Hi School ще разработим индивидуална програма за курсистите ни, за които тази форма на обучение е по-подходяща.

 

Какво да очаквате от себе си?

Ниво А1

– разбирате и използвате познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения за конкретни нужди.
– представяте се или представяте някого. Задавате въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н. Можете да отговоряте на подобни въпроси.
– общувате по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

 Ниво А2

– разбирате отделни изречения и често употребявани изрази от непосредственото ви обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, работа).
– общувате по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
– описвате с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говорите по теми според преките си потребности.

 Ниво B1

– разбирате основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
– справяте се в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
– изразявате се просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси.
– разказвате събитие или случка, да описвате очакване или цел и да излагате накратко причини или обяснения за проект или идея.

 Ниво B2

 – разбирате основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност.
– общувате в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение за двете страни.
– изразявате се ясно и подробно по широк кръг от теми и изказвате мнение по различни въпроси.