ESP Английски за специфични цели

English for specific purposes

Английски за специфични цели

Курсовете се провеждат и ОНЛАЙН.

Програмите по английски за специфични цели са създадени да отговорят на нуждата от усвояване на специфични знания и умения с цел по-ефективно използване на езика в съответствие с конкретните нужди на курсистите.

Курсовете за подготовка по английски за специфични цели:

  • са разработени да задоволяват конкретни езикови потребности
  • използват подходящата методология за изучаване на дадената област
  • поставят акцента върху конкретно необходимите за целите на обучение граматика, лексика и умения
  • използват реални ситуации и казуси специфични за съответната сфера;
  • работят за постигане на увереност в употребата на английски за съответната сфера.

английски за специфични цели Hi School Обучението по английски за специфични цели предлага широк спектър от дейности – в бизнеса, корабен, английски в туризма, в хотелиерството и ресторантьорството и др.
Нашата цел е да отговорим на специфичните езикови потребности на всеки курсист. Разработваме най-ефективната програма на обучение за постигане на максимален резултат.

 

За фирмени обучения изготвяме индивидуален график. Разработваме програма спрямо конкретните нужди на служителите и спецификата на сферата на дейност на компанията.

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory