Специализиран английски - обучение Hi School Варна
специализиран английски 1200x630px

Специализиран английски

English for specific purposes – специализиран английски 

Програмите по специализиран английски са създадени да отговорят на потребността от усвояване на специфични знания и умения с цел по-ефективно използване на езика в съответствие с конкретни нужди на курсистите.

Курсовете за подготовка по английски за специфични цели:

  • задоволяват конкретни езикови потребности;
  • развиват специфични умения нужни за съответната област;
  • акцентират върху конкретно необходимите за целите на обучение лексика и граматика;
  • използват реални ситуации и казуси специфични за дадената сфера;
  • работят за постигане на увереност в употребата на английски в съответната специализирана насоченост.

Обучението по специализиран английски  предлага широк спектър от области – в бизнеса, корабен, английски в туризма, в хотелиерството и ресторантьорството, подготовка за интервю и др.
Нашата цел е да отговорим на специфичните езикови потребности на всеки курсист. Разработваме най-ефективната програма на обучение за постигане на оптимален резултат.

Обученията могат да се провеждат индивидуално, полуиндивидуално или в малка група.

Последователното комбиниране на програми първо по общ английски и в последствие специализиран английски дава възможност курсът на обучение да бъде максимално ефективен.

Нашите курсисти се подготвят и успешно полагат изпити за международни сертификати по английски

Всички курсове по английски за възрастни могат да се провеждат присъствено и ОНЛАЙН.


⇒ КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ ⇐

За фирмени обучения изготвяме индивидуална програма. Разработваме програма съобразена с нивото, конкретните нужди на служителите и спецификата на сферата на дейност на компанията.