Пробен изпит за сертификат по английски | Hi School Варна
пробен изпит mock exam featured

Пробен изпит

В Hi School имате възможност да направите цялостен пробен изпит  (mock exam) по формата на избран от Вас сертификат за владеене на английски език – FCE, CAE, CPE, IELTS. Пробният изпит представляване полагане на примерен тест идентичен с реалния – обхваща всички компоненти, времетраене и условия. Проверката и анализът на пробния тест се осъществяват от квалифицирани сертификатни преподаватели с дългогодишен опит в подготовката на международни сертификати и практически опит като изпитващи.

Полагането на пробен изпит ще Ви помогне:

 • да проверите знанията и готовността си за успешно справяне с реален тест по избрания изпитен формат.
 • да проверите уменията си за правилно разпределяне на времето за всеки компонент на избрания изпит.
 • да преодолеете притеснението си и да натрупате ценен изпитен опит.

Какво включва един пробен изпит (mock exam)

 • Реални изпитни условия – правите тест идентичен с формата на реален изпит и спазвате времетраенето на всеки компонент;
 • Цялостен изпитен формат – обхващат се всички компоненти на съотвения изпитен формат
  • писмена част (Reading, Use of English, Writing, Listening) – спрямо формата на изпита
  • устна част (Speaking) – спрямо формата на изпита
 • Пълен анализ на резултатите и подробна консултация за възможностите за явяване на реален изпит от преподаватели с дългогодишен практически изпитен опит;
 • Крайна оценка съобразно оценъчната система на съответния сертификатен формат.

Необходима е предварителна уговорка. Препоръчително е да се познават структурата и компонентите на изпита, който искте да се явите.

! За пробен изпит може да се запише всеки желаещ независимо дали е курсист в Hi School или не. Всички курсове за сертификатна подготовка при нас включват множество практически тестове и пробни изпити, така че кандидатът да е максимално добре запознат и трениран върху избрания изпитен формат.

При нас може да се запишете за подготовка и явяване на всеки сертификатен изпит на Cambridge и IELTS.

За записване за пробен изпит и за повече информация се свържете с нас.