Пробен изпит

Hi School пробен изпит (mock exam)

В Hi School имате възможност да направите цялостен пробен изпит  (mock exam) по формата на избран от Вас сертификат за владеене на английски език – FCE, CAE, CPE, IELTS. Пробният изпит представляване полагане на примерен тест идентичен с реалния – обхваща всички компоненти, времетраене и условия. Проверката и анализът на примерния тест се осъществяват от квалифицирани сертификатни преподаватели с дългогодишен опит в подготовката на международни сертификати и практически опит като изпитващи.

Какво включва пробен изпит (mock exam)

  • Реални изпитни условия – правите тест идентичен с формата на реален изпит и спазвате времетраенето на всеки компонент;
  • Цялостен изпитен формат – обхващат се всички компоненти на съотвения изпитен формат
    • писмена част (Reading, Use of English, Writing, Listening) – спрямо формата на изпита
    • устна част (Speaking) – спрямо формата на изпита
  • Пълен анализ на резултатите и подробна консултация за възможностите за явяване на реален изпит от преподаватели с дългогодишен практически изпитен опит;
  • Крайна оценка съобразно оценъчната система на съответния сертификатен формат.

Необходима е предварителна уговорка. Препоръчително е да се познават структурата и компонентите на изпита.

При нас може да се запишете за подготовка и явяване на всеки сертификатен изпит на Cambridge и IELTS.

За записване за пробен изпит и за повече информация се свържете с нас.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory