Английски за ученици

Английски език за ученици Hi School

Английски език за ученици

Курсове за ученици от I до XII клас

В рамките на обучението по английски език за ученици съчетаваме изучаването нa езика с дейности и учебно съдържание, които са интересни и близки на нашите млади курсисти. Усвояваме учебния материал според съвременните методики за обучение. Използваме интерактивни дъски и материали, които правят учебния процес увлекателен и максимално ефективен. Средата на работа дава възможност децата да участват активно и да научават езика по естествен начин. Наред с това, с помощта на образователни игри, състезания и упражнения обогатяваме общата им култура и ценностна система.

С цел обучението да води до оптимални резултати, програмите са съобразени с възрастта и нивото на владеене на езика.

Учебната година по английски език за ученици в Hi School започва през месец октомври и приключва месец май или юни. Посещенията са един или два пъти седмично съобразно смяната в държавното училище. За всички ученици в годишна форма на обучение втората половина на месец септември провеждаме безплатни уводни часове. По време на тези преговорни занятия обобщаваме ученото до момента и правим плавен преход към новия учебен материал.

За нас в Hi School е важно да поддържаме постоянен контакт и обратна връзка с родителите. Наред с това всяко дете има свое лично академично портфолио. То съдържа всички тестове, писмени работи и проекти като имате достъп до него по всяко време. Накрая на всеки срок, получавате и срочен доклад от преподавателя за напредъка на Вашето дете.

Насърчаваме децата да надграждат и развиват знанията и уменията си по английски език постоянно и непрекъснато. Помагаме на учениците си да положат стабилни основи, които да ги доведат до високо ниво на владеене на езика. И, разбира се, да защият успешно международен сертификат по английски.

Английският е важен, но има и още…

Курсистите ни, наред с натрупването на задълбочени знания, развиват и умения за тяхното прилагане. Учениците в Hi School не учат само английски. Заедно усвояваме важни социални и житейски умения, които допринасят за изграждането ни като личности и ни помагат да бъдем пълноценни членове на обществото.

На края на всяко ниво учениците получават сертификат за владеене на английски език съгласно CEFR (Общата европейска езикова рамка).

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory