Английски език за ученици от 1 до 12 клас | Hi School Варна
Hi School английски за ученици 1200х630

Английски език за ученици

 

В рамките на обучението по английски език за ученици съчетаваме изучаването нa езика с дейности и учебно съдържание интересни и близки на нашите млади курсисти.

Усвояваме учебния материал според съвременните методики за обучение като използваме интерактивни материали, които правят учебния процес увлекателен и максимално ефективен.

Учениците са активни участници в обучението и така научават езика по естествен начин.

 

Курсистите ни, наред с натрупването на задълбочени знания, развиват и умения за тяхното прилагане. Насърчаваме децата да се развиват постоянно и непрекъснато. Помагаме им да положат стабилни основи, които да ги доведат до високо ниво на владеене на езика. И, разбира се, да защият успешно международен сертификат по английски.

С цел обучението да води до оптимални резултати, цялостният процес е съобразен със специфичните особености на отделните възрастови групи.

Учебната година по английски език за ученици в Hi School започва през месец октомври и приключва месец май/ юни. Посещенията са един или два пъти седмично съобразно смяната в държавното училище. За всички ученици в годишна форма на обучение втората половина на месец септември провеждаме безплатни уводни часове. По време на тези преговорни занятия обобщаваме ученото до момента и правим плавен преход към новия учебен материал.

За нас в Hi School е важно да поддържаме постоянен контакт и обратна връзка с родителите. Наред с това всяко дете има свое лично академично портфолио. То съдържа всички тестове, писмени работи и проекти като имате достъп до него по всяко време. 

На края на всяко ниво учениците получават сертификат за владеене на английски език съгласно CEFR (Общата европейска езикова рамка).

И още…

Учениците в Hi School не учат само английски. Заедно усвояваме важни социални и житейски умения, които допринасят за изграждането ни като личности и ни помагат да бъдем пълноценни членове на обществото.

 

За повече информация се свържете с нас.