Матура по английски

Подготовка за матура по английски 

Вече сте избрали втори предмет за ДЗИ и това е английски език.

Качествената подготовка за матура по английски задължително минава през два основни етапа: ефективно усвояване на минимум ниво В2 и детайлна работа по формата на самата матура. 

В Hi School имате възможност да се подготвите за успешно явяване на матура по английски като:

  • се запознавате какви са компонентите на матурата по английски език;
  • усвоявате изптини стратегии и практически навици за постигане на максимално добър за Вас резултат; 
  • преговаряте, затвърждавате и надграждате нивото си по английски на ниво В2-С1;
  • правите множество примерни тестове за матура по английски;
  • получавате реална оценка за напредъка си и индивидуални напътствия за успешно справяне с изпита.

 

В Hi School сме разработили програми за обучение по английски за прием в университети, които имат изпит по езика, различен от матурата. Цел на тези курсове е да се помогне на учениците в подготовката им за кандидатстване като се поставя акцент върху надграждане на езиковото ниво, както и детайлна работа по формата и запознаване със спецификата на съответния изпит. Такива изпити има например Софийски унивеситет, УНСС и др.

За да изготвим най-подходящата програма, всеки дванадесетокласник прави тест за определяне на нивото на владеене на езика. Тестът е безплатен и е небходима предварителна уговорка.

Курсовете се провеждат и ОНЛАЙН.

За повече информация заповядайте на място или се свържете с нас в удобно за Вас време (контактна информация).

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory