Английски за ученици

Английски език за ученици Hi School

Английски език за ученици

Курсове за ученици от I до XII клас

Курсовете се провеждат и ОНЛАЙН.

В рамките на обучението по английски език за ученици съчетаваме изучаването нa езика с дейности и учебно съдържание, които са интересни и близки на нашите млади курсисти. Усвояваме учебния материал според съвременните методики за обучение. Използваме интерактивни дъски и материали, които правят учебния процес увлекателен и максимално ефективен. Средата на работа дава възможност децата да участват активно и да научават езика по естествен начин. Наред с това, с помощта на образователни игри, състезания и упражнения обогатяваме общата им култура и ценностна система.

С цел обучението да води до оптимални резултати, програмите са съобразени с възрастта и нивото на владеене на езика.

Учебната година по английски език за ученици в Hi School започва през месец октомври и приключва месец май или юни. Посещенията са един или два пъти седмично съобразно смяната в държавното училище. За всички ученици в годишна форма на обучение (от нива Kids 2A до сертификатна подготовка) втората половина на месец септември провеждаме безплатни уводни часове. По време на тези преговорни занятия обобщаваме ученото до момента и правим плавен преход към новия учебен материал.

За нас в Hi School е важно да поддържаме постоянен контакт и обратна връзка с родителите. Наред с това всяко дете има свое лично академично портфолио. То съдържа всички тестове, писмени работи и проекти като имате достъп до него по всяко време. Накрая на всеки срок, получавате и срочен доклад от преподавателя за напредъка на Вашето дете.

Насърчаваме децата да надграждат и развиват знанията и уменията си по английски език постоянно и непрекъснато. Помагаме на учениците си да положат стабилни основи, които да ги доведат до високо ниво на владеене на езика. И, разбира се, да защият успешно международен сертификат по английски.

Английският е важен, но има и още…

Курсистите ни, наред с натрупването на задълбочени знания, развиват и умения за тяхното прилагане. Учениците в Hi School не учат само английски. Заедно усвояваме важни социални и житейски умения, които допринасят за изграждането ни като личности и ни помагат да бъдем пълноценни членове на обществото.

На края на всяко ниво учениците получават сертификат за владеене на английски език съгласно CEFR (Общата европейска езикова рамка).

sex cams
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory