Курсове за ученици

Hi School английски език за деца и ученици

Английски език за деца и ученици

Курсове по английски език за деца и ученици между 7 и 18 години в Hi School

В рамките на обучението по английски за деца и ученици съчетаваме изучаването нa езика с дейности и учебно съдържание, които са интересни и близки на нашите млади курсисти. Учебният материал е поднесен според съвременните методики за обучение. Използваме интерактивни дъски и материали, които правят учебния процес увлекателен и максимално ефективен. Средата на работа дава възможност езика да се научава по естествен начин. Също така с помощта на образователни игри, състезания и упражнения децата обогатявят и своята обща култура и ценностна система.

С цел обучението да води до оптимални резултати, програмите са съобразени с възрастта и нивото на владеене на езика.

Учебната година по английски език за деца и ученици в Hi School започва през месец октомври и приключва месец май или юни. Посещенията са един или два пъти седмично съобразно смяната в държавното училище. За всички ученици в годишна форма на обучение (от нива Kids 2A до сертификатна подготовка) втората половина на месец септември провеждаме безплатни уводни часове. По време на тези преговорни занятия се обобщава ученото до момента и се прави плавен преход към новия учебен материал.

За нас в Hi School е важно да поддържаме постоянен контакт и обратна връзка с родителите. Наред с това всяко дете има свое лично академично портфолио. То съдържа всички тестове, писмени работи и проекти и родителят има достъп до него по всяко време.

На края на всеки учебен срок преподавателят изготвя Language Progress Report – доклад, в който се информира родителя за напредъка на детето по четирите езикови умения – говорене, четене, писане и слушане, както и даваме препоръки за последваща работа по езика.

На края на всяко ниво се издава сертификат за владеене на английски език съгласно CEFR (Общата европейска езикова рамка).

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory