General English Course

Английски за възрастни Hi SchoolGeneral English Course

Курсове по общ английски за възрастни

 

Програмата по общ английски за възрастни е подходяща за хора, които искат да научат езика по лесен и достъпен начин. С помощта на придобитите знания и умения те могат да го използват в различни ситуации от своето ежедневие.

 

В рамките на обучението по английски за възрастни:

  • развиваме успоредно четирите езикови умения – говорене, четене, писане и слушане.
  • акцентираме върху комуникацията – упражняваме на езика в различни ситуации от ежедневието.
  • постигаме баланс между граматика, лексика, писмени и устни упражнения, които развиват всички необходими умения и ви позволяват да научите и използвате езика ефективно.
  • усвояваме учебно съдържание чрез интригуващите текстове, индивидуална работа и дискусии в малки групи, богат набор от материали за обучение (на хартиен носител и мултимедия), които правят часовете силно комуникативни и интересни.

Английски за възрастни

 

Курсът на обучение е със средна продължителност от 4 месеца.

Програмата е 110 учебни часа на ниво (А1, А2, В1, В2)

  

 

 

 

 

 

Какво да очаквате от себе си?

Ниво А1

– разбирате и използвате познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения за конкретни нужди.
– представяте се или представяте някого. Задавате въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н. Можете да отговоряте на подобни въпроси.
– общувате по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

 Ниво А2

– разбирате отделни изречения и често употребявани изрази от непосредственото ви обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, работа).
– общувате по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
– описвате с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говорите по теми според преките си потребности.

 Ниво B1

– разбирате основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
– справяте се в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
– изразявате се просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси.
– разказвате събитие или случка, да описвате очакване или цел и да излагате накратко причини или обяснения за проект или идея.

 Ниво B2

 – разбирате основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност.
– общувате в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение за двете страни.
– изразявате се ясно и подробно по широк кръг от теми и изказвате мнение по различни въпроси.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory