ESP Английски за специфични цели

English for specific purposes

Английски за специфични цели

Курсовете за подготовка по английски за специфични цели са:

  • разработени е да задоволяват конкретни езикови потребности
  • използват подходящата методология за изучаване на дадената област
  • поставят акцента върху конкретно необходимите за целите на обучение граматика, лексика и умения

английски за специфични цели Hi School Обучението по английски за специфични цели предлага широк спектър от дейности – бизнес, корабен, английски в туризма, в хотелиерството и ресторантьорството, медицински английски и др.
Нашата цел е да отговорим на специфичните езикови потребности на всеки курсист. Разработваме най-ефективната програма на обучение за постигане на максимален резултат.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory