Business English (Бизнес английски)

Бизнес английски

Програмата по бизнес английски език в Hi School е създадена да отговори на нуждата от усвояване на специфични знания и умения с цел по-ефективно общуване в работна среда.

Курсът включва два модула, които взаимно се допълват: бизнес кореспонденция (писане на писма и имейли, оферти, запитване и отговор на запитване, оплакване  и др.) и бизнес комуникация (представяне, разговор по телефона, даване на мнение и предложения, изнасяне на речи и презентации и др.). В Business English Class се обръща внимание на теми, които отразяват реални ситуации от бизнес ежедневието. Целта на програмата е да развие знания и умения у курсистите, които да им бъдат от пряка полза в работата.

 

В рамките на Business English Class в Hi School вие:

  • се научавате да комуникирате ефективно в различни работни ситуации;
  • разширявате речниковия си запас включително специфични бизнес термини, изрази и фрази;
  • работите върху усъвършенстване на граматически си знания с цел правилно и професионално общуване в сферата на бизнеса;
  • наблюдавате и участвате в реални ситуации и казуси, които срещате в работния процес;
  • придобивате увереност в употребата на английски език за работа и развивате бизнес уменията си.

 

Business English Hi School

За ефективната работа и извличането на максимални ползи от програмата е необходимо курсистите да имат усвоено ниво В1.

Продължителност: 50 учебни часа.

Време на провеждане: 2 пъти седмично.

 

За фирмения обучение е възможно изготвяне на индивидуален график. Разработваме програма спрямо конкретните нужди на служителите и спецификата на сферата на дейност на компанията.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory