Курсове за възрастни

Курсове по английски за възрастни Hi SchoolAнглийски за възрастни 

Курсове по английски за възрастни – общ, бизнес, специализиран

Курсовете по английски за възрастни в Hi School са насочени към работещи хора и студенти, които искат да комуникират свободно на езика.

В часовете по английски в Hi School се научавате да говорите, четете, пишете и разбирате английски език. Учебната програма е съобразена с нивото и потребностите на курсистите.

Интерактивният метод на обучение дава възможност езика да се учи чрез активно взаймодействие между участниците в групата като се поставя акцент върху практическата му насоченост. Учебният процес е организиран съобразно съвременните методики и технологии в чуждоезиковто обучение. Учебните материали са с актуална тематика и обогатяващо съдържание.  

В курсовете по английски за възрастни в Hi School крайната ни цел е нашите курсисти да общуват свободно на езика и да го използват ефективно в различни ситуации от ежедневието си.

Програмите за възрастни са с различна насоченост – общ английски, специализиран английски (ESP – English for Specific Purposes). Обучението е в групова и индивидуална форма в зависимост от Вашите потребности.

На края на всяко успешно покритно ниво получавате сертификат за владеене на английски език съгласно CEFR (Общата езикова рамка за нива от А1 до С2).

 

Какво да очаквате от себе си?

Ниво А1

– разбирате и използвате познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения за конкретни нужди.
– представяте се или представяте някого. Задавате въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н. Можете да отговоряте на подобни въпроси.
– общувате по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.

 Ниво А2

– разбирате отделни изречения и често употребявани изрази от непосредственото ви обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, работа).
– общувате по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
– описвате с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говорите по теми според преките си потребности.

 Ниво B1

– разбирате основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
– справяте се в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
– изразявате се просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси.
– разказвате събитие или случка, да описвате очакване или цел и да излагате накратко причини или обяснения за проект или идея.

 Ниво B2

 – разбирате основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност.
– общувате в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение за двете страни.
– изразявате се ясно и подробно по широк кръг от теми и изказвате мнение по различни въпроси.

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory